Vyhledávání

Smluvní podmínky

Zákazník se před nákupem seznámil se smluvními podmínkami internetové prodejny TopArtShop.cz a v souvislosti s uzavřeným internetovým obchodem toto stvrzuje a nevznáší k těmto obchodním podmínkám žádné připomínky.

I. Úvodní ustanovení

 1. Provozovatelem tohoto internetového obchodu a současně prodávajícím je:
  Ivan KRUML - PEGAS Art, IČ: 44257651, email:topartshop@email.cz
 2. Provozovatel internetového obchodu prohlašuje, že všechna data, jakož i ostatní informace, uvedené na tomto serveru jsou pravdivé a jsou v souladu se všemi obecně závaznými předpisy platnými a účinnými na území České republiky.
 3. Tyto obchodní podmínky platí pro objednávání zboží ze sortimentu uvedeného na internetové stránce prodávajícího TopArtShop.cz  prostřednictvím internetového obchodu a jeho prodejních modulů. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího a v aktuálním znění jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Tyto podmínky jsou specifikovány zejména k prodeji DVD a BD, ale přiměřeně a obdobně platí i pro ostatní prodávané zboží (CD, knihy, plakáty atd.)
 4. Prodávající dodá zboží na základě elektronické objednávky a specifikace zákazníka (objednávky doručené prostřednictvím elektronické pošty) na formuláři, který je k dispozici při první registraci zákazníka v internetovém obchodě.
 5. Komunikace se zákazníkem probíhá elektronicky nebo telefonicky. V případech reklamací pak klasickou poštou. V komunikaci mailem je nutné používat jen naše emailové adresy zde uvedené (nebo v kontaktech).
 6. Audiovizuální nosiče zde nabízené jsou určeny pro domácí použití, nikoliv pro další půjčování. Nejsme vlastníky licence pro prodej do videopůjčoven.

II. Objednávka, uzavření smlouvy

 1. Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí. Objednávka je návrhem kupní smlouvy. K uzavření kupní smlouvy se nevyžaduje formální potvrzení objednávky prodávajícím, smlouva pak vzniká samotným dodáním zboží. Kupující je prodávajícím o přijetí objednávky automaticky informován elektronickou poštou, pokud uvede e-mailovou adresu. Veškeré přijaté objednávky jsou považovány za závazné i v případě, že kupující neuvede svoji e-mailovou adresu nebo ji zadá ve špatném formátu.
 2. Prodávající je v závislosti na charakteru obchodu (množství zboží, výši ceny, náklady na přepravu, vzdálenosti apod.,) zejména při ceně vyšší než 2.000,-Kč vždy oprávněn žádat kupujícího o potvrzení objednávky vhodným způsobem, např. telefonicky (elektronicky) či písemně (poštou). Odmítne-li kupující objednávku požadovaným způsobem potvrdit, považuje se objednávka za platně neuzavřenou.
 3. Jednotlivé popisy zboží jsou pouze informativní, mohou podléhat obsahovým změnám. Náhledy jsou orientační, může dojít ke změně provedení či grafiky na straně dodavatele.
 4. V případě akčních nabídek a nestandardních nabídek si vyhrazujeme právo změny ceny i termínu dodání. O těchto změnách je však zákazník vždy informován emailem. Akční cenové nabídky jsou vázány na skladovou zásobu dodavatelů (nikoliv naši) a mohou podléhat i době platnosti. U akci "do vyprodání zásob" není možné garantovat dodání objednávky v plném rozsahu z důvodu minimální skladové zásoby na straně dodavatele či prodejce.
 5. Přijatou objednávku až do okamžiku expedice lze zrušit dohodou (mail, telefon)

III. Dodací podmínky, termín

 1. Místem plnění je sídlo (bydlište) nebo nezvolí-li osobní vyzvednutí v provozovnách prodávajícího po předchozí telefonické (elektronické) domluvě.
 2. Za dodání zboží se považuje jeho osobní převzetí v provozovně či office prodávajícího nebo předání prvému dopravci k přepravě pro kupujícího. Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího dnem dodání, resp. zaplacením zboží.
 3. Prodávající dodá zboží v termínu od 7 dní do 31 dní (u zboží, které je dostupné v době objednávky, jinak počítáno až od data zahájení distribuce distributorem - výrobcem), po doručení platné objednávky do jeho elektronické schránky, popř. po jejím potvrzení, případně po připsání ceny včetně balného a poštovného na účet prodávajícího.
 4. Zboží bude dodáváno v bežných papírových či jinak obvyklých obalech, nevyplývají-li z jeho povahy či z ujednání úcastníků požadavky speciální.
 5. Prodávající si vyhrazuje právo v době před koncem roku vyřídit objednávku i částečně z důvodu momentální nedostupnosti nabízených titulů dodavatelem. Pro kvalitnější služby je v době před koncem roku (listopad/prosinec) priorita rychlého dodání zboží zákazníkovi. Objednávky zaregistrované po 1.12. aktuálního roku nemusejí být, z důvodu nedostupnosti zboží na straně dodavatele, vyřízeny v čas (tedy do Štědrého dne či konce roku). V termínech odesílání zásilek v období měsíce prosince si prodejce vyhrazuje právo rozdělit zásilku, resp. odeslat aktuálně dostupné zboží pro rychlejší dodání objednávky či její části v kratším termínu před Vánocemi.
 6. V termínu na přelomu roku vždy dochází k datovým uzávěrkám a inventurám na skladech našich i dodavatelů. Proto expedice objednávek přijatých mezi 15.12. – 20.1. aktuálních roků jsou „zpomaleny“ . Jejich vyřízení je závislé na prvních dodávkách distribučních společností. Termíny dodání v tomto období nemusí splňovat dodávky v rozmezí 7-31 dnů od uzavření objednávky.
 7. V případě, že si kupující zvolí postupné zasílání zboží (resp. nezvolí zaslat vše najednou), bude mu účtováno poštovné a balné na každou zásilku zvlášť.
 8. Položky nabídky (především tituly na DVD) v cenové kategorii do 99Kč (případně do 199Kč především položky společnosti BHE, HCE, MB) jsou výprodejové na straně dodavatele a jsou tedy pouze do vyprodání zásob. V tomto ohledu může nastat nedostupnost a provozovatel TopArtShop.cz si vyhrazuje právo objednávku či její část stornovat, resp. vyřídit jen v rozsahu dostupných titulů. O tomto faktu je však při odeslání zákazník informován automatickou emailovou zprávou odeslanou serverovým robotem při zasílání infomrací o plnění objednávky.
 9. Před odesláním zboží vizuálně kontrolujeme, zejména každý buklet a krabičku, čímž snižujeme pravděpodobnost reklamací na minimum. Namátkově též kontrolujeme disk a kvalitu audiovizualního záznamu (v tomto případě může dojít k narušení ochranné fólie, toto pak nezakládá nárok k reklamaci!).

IV. Platební podmínky, slevy

 1. Kupní cena zboží je splatná proti převzetí zboží. V případe zásilek zaplatí tyto náklady stejným způsobem jako cenu zboží kupující, a to ve výši přesně stanovené v závislosti na způsobu zvolené dopravy. Dojde-li v rámci jedné zásilky ke spojení více menších objednávek (např. přiobjednání) lze jejich cenu sčítat, popř. bude balné a dopravné účtováno jen u jedné z objednávek.
  Kupující je povinen sdělit prodávajícímu, zda se má zboží zasílat postupně či kompletně s poslední dodávkou. V případě, že kupující neuvede způsob zasílání zboží, vyhrazuje si prodávající právo zasílat objednané zboží postupně s tím, že poštovné, balné a dopravné bude účtováno zvlášť za každou jednotlivou dodávku.
 2. Kupující může za zboží zaplatit v hotovosti - při dodání našim vlastním kurýrem (platí pro regiony Most, Louny, Žatec a Podbořany), osobním vyzvednutím v sídle spol. nebo na office, na dobírku, bezhotovostním převodem,  či jiným s prodávajícím dohodnutým způsobem. Kupující musí při platbě řádně uvést prodávajícím požadované údaje tak, aby platba mohla být prodávajícím identifikována.
 3. Je-li cena hrazena prostřednictvím elektronického platebního styku (ihned po zadání objednávky), bankovním převodním příkazem - je zboží expedováno přednostně (však jen v případě, že je objednávka uhrazena!).
 4. Stálým zákazníkům, nebo při větším odběru, mohou být poskytovány slevy. Slevy mohou být též poskytovány při jednotlivých prodejních nebo marketingových akcích. Tyto slevy budou viditelně zveřejňovány na internetových stránkách prodávajícího.
 5. Prodávající si vyhrazuje právo na změnu cen. Kupující platí cenu potvrzené objednávky.
 6. Veškeré uváděné ceny jsou včetně DPH
 7. Ceník a způsoby dopravného: a) osobní odběr v sídle spol., t.j. Budovatelů 830, 441 01 Podbořany, nebo v office: F.Malíka 972/34, 434 01 Most (cena 0,-Kč); b) našim vlastním kurýrním rozvozem (platí pouze pro regiony Most, Louny, Žatec a Podbořany) (cena 50,-Kč); c) platbou na účet předem KB: 27-0120940267/0100 (expedujeme Českou poštou, cena 89,-Kč); d) dobírkou (expedujeme Českou poštou, cena 119,-Kč)

V. Záruka, reklamace, doklady

 1. Prodávající zboží vybaví veškerými doklady, které se k němu vztahují.
 2. Prodávající poskytuje na dodané zboží záruku stanovenou občanským zákoníkem. Nároky z odpovědnosti za vady se nevztahují na vady způsobené nesprávným použitím a opotřebením v neodpovídajícím provozu. Reklamované zboží musí být doručeno prodávajícímu do místa jeho podnikání spolu s písemným rádně specifikovaným oznámením vad, které musí obsahovat též volbu nároku kupujícího podle zákona, jinak bude reklamace považována za neplatnou. Prodávající bude reklamace posuzovat v souladu s pokyny stanovenými výrobcem zboží, resp. výrobci takové zboží odešle k vyjádření a vyřízení. O dobu, po kterou bude reklamaci posuzovat výrobce včetně doby na přepravu zboží se prodlužuje lhůta k vyřízení reklamace mezi prodávajícím a kupujícím s tím, že první zprávu týkající se reklamace zašle prodávající kupujícímu nejdéle do 30ti dnů ode dne obdržení reklamace. Reklamované zboží zasláno kupujícím prostřednictví dobírkové zásilky (s dobírkou) nebude na straně prodávajícího přijato. Zboží k reklamaci může být zasláno kupujícím Českou poštou či jiným způsobem (kurýrní služba, osobní předání ... atd.) vždy bez zatížení dobírkou.
 3. Oznámení o zjištených vadách musí kupující učinit u prodávajícího písemně (e-mailem) bezodkladně, nejpozději ve lhůtě do 3 dnů od zjištění vady. Písemné oznámení o zjištených vadách uplatňuje kupující na adrese:
  Ivan Kruml, F.Malíka 972/34, 434 01 Most - předem avizovat na email: topartshop@email.cz.
 4. K reklamaci je nutné ve všech případech předložit kopii faktury nebo doklad o zaplacení a dodání zboží, jehož vady jsou reklamovány.
 5. Reklamace vyřizuje prodávajícím pověřená osoba, jíž je Ivan Kruml.
 6. Upozornění: bude-li porušen originál. obal, nelze již uplatňovat právo na změnu objednaného zboží! Viz ust. §u 53, odst. 7, písm d. Občanského zákoníku.
 7. Nelze reklamovat DVD na základě absence českého překladu bonusového materiálu. Výbava uvedená na obalu DVD i v informacích v naší prezentaci výrobku se vztahuje, pokud není uvedeno jinak, na filmovou část DVD, nikoliv i na bonusovou výbavu, která mnohdy není výrobcem uváděna.
 8. Kupující je povinen si při převzetí zásilky zboží překontrolovat a případné poškození při přepravě na místě řešit s dopravcem (Česká pošta / kurýr). K případným následným reklamacím poškození vzniklých při přepravě již nemůže být brán zřetel.
 9. Vzhledem k faktu, že záznam na DVD a Blu-ray se blíží softwerové podstatě není možné uznat  reklamaci při potížích přehrávání na PC či herních konzolích. Doporučujeme vždy aktualizovat firmware svého zařízení. U PC přehrávačů pak vyzkoušet jiné a zjistit také zda Váš monitor (TV) a grafická karta podporuje HDCP (platí pro Blu-ray).
 10. Při převzetí zásilky, doporučujeme, ověřit stav obsahu před dopravcem, na další reklamace nemusí být, v případě poškození či ztráty,  brán zřetel právě ze strany dopravce.

VI. Ochrana osobních dat

 1. Prodávající zpracovává osobní údaje zákazníků v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění, a to v marketingové databázi prodávajícího při plném respektování povinnosti správce dle § 5 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění.

VII. Odstoupení od smlouvy

 1. V případě, že kupující po obdržení zboží zjistí, že mu zboží z jakéhokoliv důvodu nevyhovuje, má možnost do 14 (čtrnácti) dnů ode dne převzetí zboží odstoupit od smlouvy (nevztahuje se na zboží dodané v rámci osobního odběru). Kupujícímu budou proti vrácení zboží vráceny pouze peníze za zboží, nikoliv poštovné a balné. Kupující nemá právo odstoupit od smlouvy, porušil-li originální obal na zboží.
 2. Každý zákazník má možnost a právo svoji objednávku před vyřízením stornovat. Objednávky již expedované (odeslané) není možné dodatečně stornovat – v tomto případě máte možnost uplatnit nárok na odstoupení od smlouvy, resp. zásilku převzít a zboží nám zaslat zpátky. V případě nepřevzetí (odmítnutí) zásilky Vám bude účtována náhrada poštovného/balného dle platného ceníku viz. ustanovení IV. bod 7. Objednávka je vždy aktivní/platná do jejího vyřízení, či stornování zákazníkem. V případě, že kupující požádá o opakované doručení, bude mu zásilka znovu zaslána a cena za dobírku bude zatížena dvojnásobným poštovným a balným.

VIII. Závěrečná ustanovení

 1. Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetové stránce prodávajícího v den odeslání elektronické objednávky tehdy, není-li mezi účastníky písemně dohodnuto jinak.
 2. Odesláním elektronické objednávky kupující bez výhrad akceptuje veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, jakož i v den odeslání platnou výši ceny objednaného zboží (včetně případných expedičních a dopravních nákladů) uvedenou v ceníku na internetové stránce, nebude-li v konkrétním případě písemně dohodnuto jinak. Odeslanou objednávkou (návrhem kupní smlouvy) je kupující po dobu stanovenou k dodání zboží neodvolatelně vázán.
 3. Prodávající se zavazuje všem svým stávajícím i budoucím zákazníkům, že data uvedená zákazníkem při registraci nebudou v žádném případě poskytnuta třetí osobě a jsou dostatecně chráněna před zneužitím. Kupující uvedením své emailové adresy souhlasí se zasíláním informačních emailů, které slouží k informování zákazníků o akcích či exkluzivních nabídkách serveru.

Tyto smluvní podmínky nabývají účinnosti k 1.9.2011

PEGAS Art © 2011 Všechna práva vyhrazena.